Abstrakt måleri på bord. Foto
© Disa Rytt

Disa Rytt: Vilken färg har din gräns?

Erbjuds från  till 

Genom samtal får eleverna formulera sig kring gränser deras omgivning och de själva sätter. De får prova på måleriska tekniker de kan vara nya inför.

Genom samtal får eleverna formulera sig kring de gränser som deras omgivning såväl som de själva sätter. I praktiska moment får eleverna insikt i hur känslor, tankar och åsikter kan abstraheras och gestaltas visuellt. På så vis får de ökad förståelse för vad abstrakt måleri kan innebära i teori och praktik.


Eleverna provar på måleriska tekniker de kan vara nya inför. De använder tejp, tygbitar, stora penslar och tvättsvampar när de målar. Vi lägger lager på lager och bygger upp en abstrakt målning. Målsättningen är att stimulera elevernas nyfikenhet och få dem att tänja på gränsen för vad som lätt betraktas som rätt och fel i det föreställande måleriet. I workshopen får de istället ge visuellt uttryck för sina egna gränser.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Vilken färg har din gräns? HÄR.


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


 


Hur kommunicerar vi genom bild? Hur gestaltas en känsla? Hur målas ett "Stop"?


Tematiskt utgår workshopen från "Gränsen" som sådan. Vilka gränser sätter elevernas omgivning för dem? Vilka gränser har de själva? Hur känns det att få en gräns satt eller att själv sätta en?
Vi väljer varsin favoritgräns och utforskar hur den ter sig. Vi pratar om hur gränsen skulle kunna gestaltas i måleri, vilken färg och form den har, vilken skala.
Syftet är att leda eleverna till att fokusera på Hur de målar, istället för att tänka på Vad och bedöma resultatet. Här handlar det om att lekfullt söka ett visuellt uttryck för hur något känns.


Om en inte vill eller orkar känna efter, så kan vi finna många gränser i det abstrakta måleriet om vi letar. Det finns en gräns mellan målningen och rummet, mellan de olika färgerna och de olika lagren av färg. Med olika tekniker kan vi begränsa färgen eller låta den flöda fritt. Vi kan begränsa den till vårt papper eller vår duk, eller låta målningen fortsätta ut i rummet. Vi kan utforska och tänja på gränsen för vad vi betraktar som abstrakt måleri.


Gränsen mellan hur du uppfattar något och hur jag tolkar detsamma blir central- den leder oss till insikten om att det abstrakta måleriet inte har några rätt eller fel. Här är det du som har tolkningsföreträde!


Undervisningen får gärna ske i en bildsal eller annan sal som tål att det kan hamna färg på omgivande ytor. Varje elevs arbetsplats behöver rymma en målarduk som är ca 50 x 40 cm. De kan arbeta på bord eller på golvet.


Läraren förbereder:
- plastbunkar för vatten
- torkpapper/hushållspapper
- eventuell skyddspapper på bord/golvytor
- uppmanar eleverna att ha på sig oömma kläder

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.