Spelas från  till 

Digital Stillbild

  • Create Motion
  • 240 minuter
  • från årskurs 7 till gymnasiet
  • Konst och bild

Digital Stillbild på tema surrealismen - Workshop i Adobe Photoshop Elements

En workshop i samarbete med bildläraren.
Efter en teoretisk inledning om surrealismen med exempel på surrealistiska bilder får eleverna skissa på egna surrealistiska fotocollage. fotografera och redigera bilderna i Adobe Photoshop Elements. Bilderna lämnas sedan in för tryck så att varje elev får sin egen bild. Eleverna arbetar i grupper om 2-3 personer.
Aktiviteten kan genomföras i ett klassrum.

Projektet har genomförts med årkurs 9 på Ekhammarskolan och på Broskolan i Upplands Bro 2014 och 2015 i samarbete med bildlärarna. Bilderna från dessa projekt ställdes ut i Konstkuben i Bro samt i Konsthallen på Kulturhuset i Kungsängen.

Ur läroplanen: Under rubriken Syfte i kursplanen för bild står det Undervisningen i ämnet bild ska syfte till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I det centrala innehållet för Bild står det, Bildframställning: Digital bearbetning av fotografier och Bildanalys: Konstverk från olika tider.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
240 minuter
Scen:
/
Antal platser för barn/elever::
26
Antal platser för vuxna:
1
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
0
Rivtid:
0
Bärhjälp:
Nej