Spelas från  till 

Den som har flest saker när den dör vinner

  • Tage Granit
  • 120 minuter
  • från årskurs 4 till gymnasiet
  • Teater

En workshop om konsumtion, hållbarhet och lycka

Vad skapar egentligen lycka? Medan västvärlden shoppar sig till lycka och omedelbar tillfredsställelse växer sopbergen i tredje världen.

Den som har flest saker... är en föreställning och workshop som tar upp konsumtionssamhällets baksida. Allt från frågor om orättvisor här i vår direkta närhet till hur världen i stort ser ut. Vem producerar egentligen de billiga kläderna och leksakerna? Vart hamnar allt vi slänger? Men workshopen fokuserar fram för allt på de mer filosofiska frågorna runt konsumtion. Blir man lyckligare av att konsumera? Vems lycka väger tyngst? Vad är värdet i tingen och hur finner man en djupare tillfredsställelse?

I Den som har flest saker får eleverna möta tre olika karaktärer som alla står för diametralt olika åsikter. Interaktiv teater blandas med värderingsfrågor och samarbetsövningar där eleverna tvingas hjälpa karaktärerna att lösa uppgifter och frågor där det inte finns några givna svar. En kreativ och annorlunda workshop som erbjuder eleverna nya sätt att se på svåra frågor.

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.

COVID-19: Enligt restriktionerna får inte mer än 50 personer vistas på samma plats. Därför erbjuder vi nu två föreställningar till priset av en, men hälften av elevantalet som normalt sett är 90 personer. Alltså 45 elever per föreställning x 2 föreställningar på samma dag.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
4 x 4 m / 2, 40 m
Antal platser för barn/elever::
45
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
A
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Arbeta med teater

Teater och dramaövningar

Drama på schemat kan bidra till ökad samarbetsförmåga och kreativitet, stärkt språkutveckling och fördjupat lärande inom olika ämnen.

Samtala om scenkonst

Osäker på hur du ska prata med dina elever om den föreställning ni just varit på? Här berättar dramaturg Anna Berg om modellen "Prata Scenkonst" - föreläsning och handbok.