© Folkets Bio

Spelas från  till 

Demokrati, makt och medier

Välinformerade väljare är centralt för en demokrati. Med internet har medierna förändrats i snabb takt. Hur påverkas demokratin?

Biografen Zitas filmpedagoger erbjuder filmföreläsningar där filmexempel som belyser ämnet varvas med diskussion. Stor vikt läggs vi elevernas egen medverkan i diskussion och analys av ämnet. Välinformerade väljare är centralt för en demokrati. Vilken roll spelar medierna i en demokrati? Med internet har medierna förändrats i snabb takt. På nätet sprids propaganda av repressiva regimer och fejknyheter av lobbyister, samtidigt som en ny form av "medborgarjournalistik" har uppstått. Hur påverkas demokratin? Vi talar om publicistiskt ansvar, källkritik och yttrandefrihet.


85 kr/elev, dock minst 2500 kr. Max 45 personer. Lärare går med utan kostnad.
Åk 9 & gymnasiet

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Birger Jarlsgatan 37 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
45
Antal platser för vuxna:
3
Antal rullstolsplatser:
2

Arbeta med film

Samtala om film

Filmpedagogisk modell

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar samtalet där efter en filmvisning. Här får du några förslag på samtalsmodeller som tar filmdiskussionen steget längre oavsett vilken åldersgrupp du undervisar i.