Ett kollage av kyrkfönster.
© Dascha Esselius

Dascha Esselius: Medeltida glasfönster

Erbjuds från  till 

Att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och färgers inbördes förhållande.

Projektet knyter an till ämnen som bild, historia och fysik. Det passar bra för låg-, mellan- och högstadiet, likaså för fritidshem då jag anpassar nivån efter deltagarnas ålder och förkunskaper.


Syftet med projektet är att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och elemänter- och sekundär färgernas förhållande till varandra.


Anpassat till elevernas ålder och förkunskaper startar workshopen med en kort bildvisning av medeltida glasfönster. Enkel berättelse om optikens grunder och elementär- och sekundärfärgernas ömsesidiga förhållande. Därefter delas eleverna i arbetspar och arbetet med skapandet av egna bilder i färgfolie börjar. De yngre eleverna får endast använda saxar. De äldre eleverna få använda skärknivar. Om man så väljer kan de färdiga bilderna sättas upp med dubbelhäftande tejp på bildrutorna i klassrummet där de får sitta under en längre eller kortare tid. I annat fall får eleverna behålla bilderna.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Medeltida glasfönster HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Skapande skola

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.