Ett kollage av kyrkfönster.
© Dascha Esselius

Dascha Esselius: Medeltida glasfönster

Erbjuds från  till 

Att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och färgers inbördes förhållande.

Projektet knyter an till ämnen som bild, historia och fysik. Det passar bra för låg-, mellan- och högstadiet, likaså för fritidshem då jag anpassar nivån efter deltagarnas ålder och förkunskaper.


Syftet med projektet är att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och elemänter- och sekundär färgernas förhållande till varandra.


Anpassat till elevernas ålder och förkunskaper startar workshopen med en kort bildvisning av medeltida glasfönster. Enkel berättelse om optikens grunder och elementär- och sekundärfärgernas ömsesidiga förhållande. Därefter delas eleverna i arbetspar och arbetet med skapandet av egna bilder i färgfolie börjar. De yngre eleverna får endast använda saxar. De äldre eleverna få använda skärknivar. Om man så väljer kan de färdiga bilderna sättas upp med dubbelhäftande tejp på bildrutorna i klassrummet där de får sitta under en längre eller kortare tid. I annat fall får eleverna behålla bilderna.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Medeltida glasfönster HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.