© Ingrid Olterman Dans

Danspåse

Erbjuds från  till 

En danspåse innehåller både att dansa själv och att uppleva en professionell dansföreställning.

När barn själva prövat dans, rörelse och improvisation och därtill sett en dansföreställning så förstärker detta upplevelsen av danskonst.

Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande. Dessutom lockar dans fram känslor i kroppen. Detta är utgångspunkten i våra dansverkstäder där dansimprovisation, att träna kroppsmedvetenhet, styrka och samspel är stående inslag.

En danspåse - skapande skola projekt ser ut så här:
1. Barngrupper (max 28 barn i varje grupp) får träffa dansarna/pedagogerna i dansverkstad à 45 min. 2 tillfällen per grupp.
2. Barn och personal ser tillsammans en för åldersgruppen passande dansföreställning av gruppen Ingrid Olterman Dans.

Lokalkrav för verkstäderna: Ett större tomt rum
Teknikkrav: Musikspelare

Pris: Beroende på antal grupper och önskemål på antal verkstäder per grupp, sammanställer vi ett projekt utifrån er budget och förskolans önskemål.


Påsen kan också innehålla en introduktion och fortbildning för personal. En sådan introduktion är kostnadsfri och innehåller en träff med koreograf Ingrid Olterman och dansare där personal själva får prova det som barnen ska få göra. Samt danskonsulenterna i Sthlms län ger en  fortbildning i hur man kan prata om dans och scenkonst med sina barngrupper, även detta kostnadsfritt.

På denna kulansidan bokar ni enbart verkstäderna. För att boka föreställningarna titta på fler aktiviteter av oss och välj föreställning. Eller kontakta oss så hjälper vi till.
Tel 070-4992284. Mejl info@ingridoltermans.se hemsida www.ingridolterman.se

Exempel på tillhörande föreställningar i danspåse projektet är:
Lövkoja (3-6 år)
Friktion (4-9 år)
Öar (3-6 år)

Medverkande: Dansare/pedagoger från föreställningen och Ingrid Olterman Dans.

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
45 minuter
Scen:
6 x 6 m / 2,5
Max antal barn/elever:
28
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
0,5 h
Rivtid:
0,5 h
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Ingrid Olterman Dans för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.