Dansa Ett Tema

Erbjuds från  till 

Dansverkstäder och föreställning av och med eleverna tillsammans med en professionella koreografer och dansare.

Utifrån ett gemensamt tema ger vi dansverkstäder där vi arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Teman utformas tillsammans med skolan. Projektet avslutas med föreställningar där medverkande elever och lärare bjuds in och får ta del av varandras framföranden av det valda temat/teman.

Vi träffar varje klass för dansverkstad minst 2 tillfällen + repetition och föreställning. Under verkstaden dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på sitt eget sätt. Dansen blir tillgänglig för Alla! Hela tiden finns temat närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en föreställning.

Skolan kan själva välja inom vilka eller vilket ämnesområde som de vill att dansens tema ska vara. Ett övergripande tema kan täcka flera ämnesområden.

Prisexempel: En skola 6 klasser: 60000 kr.
Ingår: 2 heldagar med verkstäder. 1 heldag: repetition+avslutning, för 2 pedagoger.

Dansa ett tema är utformat av Ingrid Olterman och Amanda Norlander. Projektet har genomförts på Årstadalsskolan, Örbyskolan, Norra Ängby skola, Katarina Södra och Tullgårdsskolan.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
240 minuter
Scen:
8 x 6 m / 2,5 m
Max antal barn/elever:
170
Antal platser för vuxna:
12
Elkrav:
10
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
30 min
Rivtid:
30 min
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Ingrid Olterman Dans för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.

Årskurs 1–gymnasiet

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.