Två barnhänder trycker färg mot textil. (bild)
© Daniela Hedman

Daniela Hedman: Med kroppen som verktyg

Erbjuds från  till 

I workshopen Med kroppen som verktyg får eleverna bekanta sig med ett skulpturalt uttryck med betoning på den egna fysiska kroppen.

Fokus blir på det taktila och känsliga mötet mellan kropp, yta och material. Material som kommer att användas är fingerfärg och lera. Händer, fötter knän och armbågar ersätter det traditionella verktyget i syfte att komma nära materialet.


Eleven som individ står i fokus. Hur kan eleven med sin kropp påverka ett material? Vad vill eleven lämna och vad lämnas det för spår efter elevens aktiva görande?


Det blir en träning i att att våga släppa taget, kontrollen och prestationen. Genom en fysisk och instinktiv arbetsmetod blir målet att uppleva en total närhet till ett material.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Med kroppen som verktyg HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 2 timmar.


Ett tips är att lägga en halvklass förmiddag och andra halvklassen på eftermiddag då vi föredrar att arbeta i halvklass och eftersom leran är tung att transportera fram och tillbaka. för att få en bra worskshop föreslår vi att skolan köper in och står för en del av lergodset som ni sedan kan behålla och arbeta med igen.
 
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.