© Erica Löfgren

Creative ArtPlay - Konsten genom Kroppen!

  • Hello Creative
  • 75 minuter
  • från 5 år till årskurs 6
  • Konst och bild

Erbjuds från  till 

Workshop där eleverna får ta del av konsten med hjälp av andra kreativa nycklar!

En möjlighet att låta olika konstformer få mötas och utövas med hjälp av teaterimprovisation. Tillsammans i grupp får eleverna välja ett konstverk eller utställningsföremål. De får låta fantasin bubbla om vad det är de ser, vad som händer i konstverket, vad som har hänt och vad kommer att hända? 

Klassen besöker i förväg en konstutställning och får därefter, inom samma vecka, besök på skolan av Hello Creative. Med lekfull och värmande vägledning får grupperna dramatisera berättelserna på golvet. Små minipjäser växer fram. Med hjälp av inspirerande rekvisita och barnens skapande visas dessa spelade scener för varandra. Det blir mycket skratt, nya möten, ingång in i teaterimprovisation, modet att testa något nytt och en fantastisk analys, utifrån barnens egna förutsättningar.

För de alla minsta gör vi det tillsammans och gestaltar i helgrupp.Vid önskemål kan tillfället utökas till fler sammankomster med olika moment, så som förlängt pjäsarbete, målande uttryck, utställningsvandring, grupparbete med gestaltning och redovisning av spelade scener.Konceptet kan med fördel användas inom diverse utställningar för museum.

Plats: På skolan; rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord ställs längs med väggarna), eller på utställningsplats efter överenskommelse.

Pris: halvklass, 45 min: 2750kr / Helklass, 60 min: 3500kr / 75 min: 4000kr / 90 min: 4500kr
Kostnad, antal elever och tid på workshop kan diskuteras utefter skolans budgetering.
Ålder: årskurs F-3, 4-6 och 7-9 / Gymnasiet
Antal: max 28 st. Förslagsvis kan större klasser slås ihop med respektive årskurs och göras till mindre grupper.
Plats: på skolan i ett rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord längs med väggarna). Alternativt utomhus.
Ämnen: Bild, Drama, Teater, Historia, Skapande Skola

Dokument

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
75 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
28
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.