© Pixabay

Covid, pest eller kolera

Erbjuds från  till 

en interaktiv digital workshop om olika tiders farsoter. Med manusförfattaren Andrea Larsdotter.

Pandemier kommer och går. Hur vänjer vi oss?  Hur genomlever människor  i tider av ovisshet? Utforska historieberättandet genom att undersöka olika pandemier genom tiderna.

Berätta din egen historia, hur har Covid-19, påverkat din vardag och ditt liv. Hur tror du det såg ut för barn under pandemiutbrott förr i tiden?

Upplägg:
Barnen får fundera och samtala kring historiska teman om pandemier genom tiderna. Därefter får de uppdraget att göra en film på temat, antingen om nutid eller en historia som hänt för länge sedan.

Berättelserna samlas in  till en nätbaserad filmfestival, exemplevis på Instagram för Centrum för dramatik, där sedan en prisutdelning sker digitalt.

Barnen filmar med mobiler, de kan klippa i sina mobiler. Här skulle skolan kunna ha några lånetelefoner som tillhör projektet för de barn som inte har mobiler med kamera och klippprogram."

Totalt 3 mötestillfällen á 2 h vardera (totalt 6 h). Aningen på Zoom, Teams eller Google Meets.

Andrea Larsdotter arbetar som skådespelerska, manusförfattare och producent. Hon har utbildat sig vid Biskops Arnö, Dramatiska Institutet och Stockholms Universitet. Hon har arbetat inom teater, film och tv industrin sedan sent 1980- tal. Under sin karriär har Andrea främst arbetat med att konceptualisera innehåll för Tv, film och scen. Hon har skrivit, spelat och regisserat teater pjäser, tv-program och filmer. Andrea har även arbetat med många projekt i skolan inom dessa fält.
 
Sedan 2006 driver även Andrea sin egna filma, Wäxa MediMoves, som grundar sig i ett egenutvecklad rörelsemeditationsverktyg. Företaget arbetar med att stärka hälsofrämjande livsstil och hållbarhetsfrågor. Moduler och övningar är baserade på samtida kostformer inom dans och teater, skrivövningar, meditationsstilar och kontemplativa verktyg. Andrea arbetar även fram olika film och teaterprojekt utifrån denna performativa dokumentära stil.
 
Andrea är medlem i Teater Förbundet och Dramatikerförbundet samt Women in film and television (Sweden), Women Playwrights International.
Hon har även suttit med i Emmy Awards International jury ett flertal gånger.

www.andrealarsdotter.se
www.waxamedimoves.se

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
360 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
25
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 3–9

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Förskoleklass–årskurs 8

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Högstadiet–gymnasiet

Litteratur i undervisningen

En konkret modell för djupläsning och textsamtal av skönlitteratur som genom valet av litteratur även söker svar på riktigt eviga och svåra frågor om den tid vi lever i.

Årskurs 4–gymnasiet

Skriva dramatik

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Årskurs 4–gymnasiet

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Årskurs 6–gymnasiet

Hitta rytmen, ett språkprojekt

Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

Årskurs 7–gymnasiet

Kreativa skrivövningar

Fem skrivuppgifter som bygger på varandra och som kan utmynna i en dikt, novell eller kort scen.

Årskurs 8–gymnasiet

Ett halvt ark papper inläst på närmare 40 språk

En webbplats med August Strindbergs novell översatt och inläst av modersmålslärare i Stockholms stad. Det är en berättelse om processen att ta sig an texten och förmedla den.

Årskurs 8–gymnasiet

Ett halvt ark papper i ämnet svenska som andraspråk

Närläsning av Strindbergs novell. Lärare och elever berättar om arbetet och resultatet.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Gymnasiet

Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

Gymnasiet

Litterär analys genom filmskapande

Hur kan man ta sig an en modernistisk dikt via filmskapande? En svensklärare delar med sig av sitt upplägg där elevernas analysarbete består av visualiseringar i filmens medium.