© Helene Berg

Spelas från  till 

Coronaanpassad: Rörelse och film = dansfilm

  • Create Motion
  • 210 minuter
  • från årskurs 4 till årskurs 9
  • Film

Under en dag får eleverna lära sig hur de kan skapa dansfilm. Från idé till genomförande och presentation.

Rörelse och film = dansfilm är en av de aktiviteter som finns med i Kulanpremiens anpassade utbud under coronapandemin.

Anpassning:
* Max 30 personer i publiken
* Aktiviteten äger rum utomhus
- - - - -

Vi skapar korta dansfilmer som innehåller rörelse i olika former, som rörelse av objekt, rörelse i naturen och rörelser med kroppen. De filmade rörelse sekvenserna redigeras och ljudläggs till konstnärliga filmer som blir cirka 1-2 min långa. Vi träffar en klass under en dag och eleverna arbetar i små grupper om 2 till 3 personer i varje grupp.

Upplägg:
Dansare Amanda och filmare Helene kommer till skolan och under en dag skapar vi dansfilm med fokus på rörelse. Vi utforskar hur vi kan skapa rörelser utifrån en specifik plats (skolgården) och hur vi filmiskt kan fånga rörelser på olika sätt, till exempel genom närbilder, fågelperspektiv, olika kameraåkingar eller att spela filmen baklänges.

Dagen delas in i 3 olika workshops

1. Längd 60 min.
Presentation och introduktion till dansfilm. Vi inleder med att titta på exempel av dansfilmer med fokus på dans och objekt i rörelse i olika miljöer. Vi går igenom hur man kan använda verktyg som utsnitt och perspektiv och går igenom de appar vi kommer att använda. Första workshopen avslutas med att eleverna i mindre grupper får provfilma utifrån givna uppdrag.

2. Längd 60 min.
Eleverna arbetar med att samla material till sina dansfilmer. De arbetar i mindre grupper och filmar framförallt utomhus.

3. Längd 90 min.
Genomgång av programmet iMovie och tips på hur man kan klippa i rörelse. Därefter klipper eleverna sina egna dansfilmer, ljudlägger och ger filmerna en titel. Dagen
avslutas med att vi tittar på filmerna.

Teknik:
Skolan tillhandahåller så många ipads att eleverna kan arbeta i mindre grupper. Apparna som vi använder heter iMovie och Reverser (kostnad 10 kronor). Till workshop 1 och 3 behövs ett klassrum med projektor.

Vi förhåller oss till, i dagsläget givna riktlinjer. En stor del av dagen är vi utomhus.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
210 minuter
Scen:
/
Antal platser för barn/elever::
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Vill du boka med Kulanpremien?

1Boka biljetter direkt med Create Motion

2Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien