Tecknade symboler på grafiska former i svart och vitt. (bild)
© Charlotte Åberg

Spelas från  till 

Charlotte Åberg: Sigillworkshop

Eleverna får insikt i hur de kan använda ord och bokstäver till att göra ett eget personligt sigill.

Att skapa sitt eget sigill är en gammal teknik för att skapa spännande, magiska bilder med vars hjälp man kan få en önskan uppfylld. Vi ser sigill överallt i samhället utan att tänka på dess ursprungliga betydelse.


De kan finnas på sedlar, mynt, portar, initialer och logotyper. Alfabetet, som består av symboler, har använts till besvärjelser eller för att uppnå något när det först utformades. De ämnen som berörs är främst bild och slöjd, men också svenska och historia.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Sigillworkshop HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Antal platser för barn/elever::
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Vill du boka med Kulanpremien?

1Boka biljetter direkt med Konstdepartementet

2Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Arbeta med konst och bild

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.