Tecknade symboler på grafiska former i svart och vitt. (bild)
© Charlotte Åberg

Charlotte Åberg: Sigillworkshop

Erbjuds från  till 

Eleverna får insikt i hur de kan använda ord och bokstäver till att göra ett eget personligt sigill.

Att skapa sitt eget sigill är en gammal teknik för att skapa spännande, magiska bilder med vars hjälp man kan få en önskan uppfylld. Vi ser sigill överallt i samhället utan att tänka på dess ursprungliga betydelse.

De kan finnas på sedlar, mynt, portar, initialer och logotyper. Alfabetet, som består av symboler, har använts till besvärjelser eller för att uppnå något när det först utformades. De ämnen som berörs är främst bild och slöjd, men också svenska och historia.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Sigillworkshop HÄR.  

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 120 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Ett sigill skapas genom att först och främst formulera och skriva ner en personlig önskan. Upprepade bokstäver tas därefter bort och hela meningen skrivs ihop. Utifrån de bokstäver som bli kvar skapas en bild. Eleven tar med sig bilden hem, ser på den en stund och glömmer sedan kanske bort den. Men bilden finns kvar i det undermedvetna och börjar verka där så att önskningen uppfylls. I en mer avancerad metod utgår vi ifrån gamla alfabet som t.ex runor, hieroglyfer eller det feniciska alfabetet. Eleven gör då på samma sätt, men översätter svenskan till något av de gamla språken och gör sedan en bild av det. Ytterligare ett steg är att tillverka en stämpel. Motivet spegelvänds och skärs ut på en rund bit linoleumplatta eller softcutplatta. Allt som ska vara vitt, dvs utan färg, ska skäras bort. Den runda plattan klistras fast på en träskaft och färgen stryks på innan stämpling.

Det kan vara bra med en fördjupning i gamla alfabet och dess ursprungliga symboliska betydelse. Jag kan även genomföra kursen på ett enklare sätt digitalt via teams eller zoom. Om möjlighet finns så kan jag även vistas utomhus med eleverna, Viss förberedelse behövs då med att installera bord, stolar och material på en lämplig plats.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.