Hand på trädstam. Foto
© Camilla Carlsson

Camilla Carlsson: Lekfulla linjer berättar

Erbjuds från  till 

I Lekfulla linjer undersöker barnen närmiljön med sinne och kroppen. Via tillfälliga linjer direkt på gården tecknar vi i samspel med omgivningen.

Lekfulla linjer berättar – spåra skolgården

I Lekfulla linjer undersöker barnen närmiljön med alla sinnen och hela kroppen. Via tillfälliga linjer direkt på gården tecknar vi i samspel med omgivningen. Exempelvis linjer på asfalt, grus och gräs gjorda med kritor, pinnar och garn.
Barnens egna rörelser tar form och riktning. Linjerna spårar deras erfarenhet av gården. Via fler sinnen möjliggörs fler uttryck. I teckningsprocesserna får vi syn på en annan skala, parallellt med detaljer i miljön. Att förstå platsen med hela kroppen.
Syftet är att visa på barnens lokala kunskap, deras personliga erfarenheter kopplat till demokratiska värderingar. Hur använder vi gården tillsammans? Vilka ställen trivs de på och finns det mindre trygga platser? Kan barnen påverka miljön? Via ett estetiskt berättande ges barnen möjlighet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden med skolgården som exempel.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Lekfulla linjer berättar HÄR.  

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 2 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Vi använder olika material, redskap och tekniker för att barnen ska kunna uttrycka sig direkt på plats på gården. Med start vid dörren uppmanas varje barn att teckna en linje som leder till en plats där de trivs och markera den.

Vi gör linjer som visar rörelsemönster och uppmärksammar omgivningen: Kanske gatukritan måste bytas ut mot en pinne eller en sten för att dra linjen genom sand, grus eller jord? Ser vi detaljer lättare när vi tecknar långsamt?
Linjen kan ringa in upptäckter på vägen. Ibland byter vi uttryck och skapar linjer med garn, t ex garn som ringlar över gräs, växter och bänkar? Hur kan varierande uttryck och färger visa på spring, snurr eller sitta?

Under processerna möter vi omgivningen. Har någon byggt eller planterat? Finns det spår, märken och slitage (gammalt eller nytt?) Via tecknandet känner vi taktilt - mjukt, hårt, halt, blött eller dammigt?
Beroende på väder möter vi sol, skugga, regn, vind och temperatur. Hur kan man teckna ljud (trafikljud, fläktljud, fågelkvitter?) eller doft som til exempel lukt från skolköket, rök eller kattkiss?

Barnen uppmanas känna efter varför de trivs på den plats de tecknat sig fram till. Är det en plats bland kompisar eller där du kan vara ifred? Barnen får markera med ett positivt tecken som till exempel ett hjärta, ett grönt kryss eller tummen upp.

I nästa fas uppmärksammar vi varandras linjer. Kan vi följa varandras linjer? Vad har vi upptäckt genom tecknandet? Barnen får berätta om sina linjer för varandra med ord och med sina kroppar. Vi reflekterar över mönster och former. Betyder täta och korsande linjer att många elever trivs där eller är det ett trångt utrymme? Vi fotograferar både detaljer och helhet.

Olika uttryck ger en mångfald av berättelser. Linjerna gestaltar barnens erfarenhet om gården där tecknandet är en metod för att undersöka och uttrycka sig. Linjerna bildar karta över barnens närmiljö. Genom att ställa frågan på ett konstnärligt vis och svara med olika uttryck får vi syn på gården ur nya perspektiv. Lekfulla linjer kan bli startpunkt för att tillsammans förändra utemiljön med utgångspunkt i barnens delaktighet.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.