Barn skapar vid bord. Foto
© C Åberg & A Edsjö

C Åberg & A Edsjö: Vi gör en grupp med hjältar

Erbjuds från  till 

Inspirerade av mytologiska gestalter och naturväsen, från Pokemons till forntidens statyetter av gudar, skapar vi hjältefigurer i återbruksmaterial.

Charlotte Åberg och Anna Edsjö: Vi gör en hel grupp med hjältar

Vi hämtar kraft och inspiration från mytologiska gestalter och naturväsen, från Pokemons till forntidens statyetter av gudar, för att skapa egna kraftfulla hjältefigurer i återbruksmaterial. I samband med presentationen av inspirationsmaterial i form av gudar, gudinnor, naturväsen och mytologiska gestalter ställer vi oss frågan: Vad är en hjälte och vad är betydelsen av den för oss? Varför behöver vi förebilder? Vi diskuterar vilka egenskaper de har. Vilka egenskaper vill du att en hjälte har idag? Levande hjältar, hur är de? Målet är att elever ska stärka sitt självförtroende och sin identitet. Teknik som de lär sig är teckning och skulptur.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Vi gör en hel grupp med hjältar HÄR.

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Elever i årskurs 1-6 skapar sina egna hjältar i återbruksmaterial. Workshops är pedagogiskt anpassade för att passa varje årskurs och vi arbetar för att länka samman workshopsinnehållet med aktuella skolämnen, som exempelvis bild, historia och svenska. Dessa berättelser kan även har något att säga om vår tid och de ger ett komplement till populärkulturens förebilder och hjältar. Mycket kunskap och spännande insikter om människan finns att hitta i gamla myter som vi moderniserar genom att sätta dem i samtida kontext. De mytologiska figurer och naturväsen som används som förebilder kan vara genreöverskridande och androgyna.

Innehåll
- Kort presentation av konstnärer och vårt arbete
- Introduktion hjältar, mytologi, Vad är en hjälte?
- Eget arbete i olika material för att skapa sin hjälte
- Intervjuer med varandra + återberättande om varandras hjältar

Efter en introduktion av vårt konstnärliga arbete, berättar vi om gestalter från forntiden som t.ex gudar och gudinnor från antikens Grekland eller Egypten. Vi tittar närmare på Japansk kultur och föregångarna till Pokemon. Elever skapar tillsammans och individuellt, nya gestaltningar/figurer /hjältar, som kan bära på deras önskningar idag. Vi uppmuntrar eleverna att skapa sin egen hjälte som passar in i hens liv. Efter att varje elev hittat sin personliga figur genom research och skisser, så formar de den av återanvända material av t.e.x.papper, kartong, plast och trä. Eleverna formar en figur, amulett, en nycklering, ett kramdjur eller ett halsband. Hur presenterar varje elev sin hjälte? Det kan göras verbalt, i text, att berätta för worshopsledarna och vi återberättar, att spela in på sin mobil, berätta om en kompis hjälte istället för sin egen eller med musik, att använda andra ljud som hjälten kanske har.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.