© Musikraketen

Bravissimo! - En musikalisk trestegsraket

  • Musikraketen
  • 30 minuter
  • från 1 år till förskoleklass
  • Musik

Erbjuds från  till 

Konsert med klassisk musik för barn i förskolan 1-6 år. Konserten sker i tre sammanlänkade steg.

Gruppen Musikraketen består av en stråktrio och en kulturpedagog som erbjuder barnpublik klassisk musik. Konserten innehåller musik av Mozart, Haydn, Bach, Vivaldi och Beethoven - allt omarbetat för barn 1 - 6 år.

Till sin hjälp har publiken en kulturpedagog som vägleder dem genom musiken och berättar vad man kan lyssna efter, hur man kan röra sig till musiken och vad säger egentligen instrumenten till varandra?

Bravissimo! - En musikalisk trestegsraket består utav tre separata delar:

En 30 minuter konsert på din förskola.
Ett pedagogiskt material på hemsidan för att utforska musiken hemma och på förskolan.
En avslutande familjekonsert för alla barn, föräldrar och syskon i en stor konsertlokal.

Konserten är utformad för att möta publiken i en trygg miljö där alla, både vuxna och barn, känner sig välkomna.

Klassisk musik är suverän när det gäller att öppna upp för kreativitet och få fantasin att flöda. Här står lyssnandet i fokus och barnen i publiken får bland annat öva sig på att sätta ord på sina upplevelser och interagera med musikerna.

Vi tränar puls, språk, aktivt lyssnande och får tillsammans höra några av den klassiska musikens mest älskade verk.

Efter konserten får varje barn information med sig hem där det framgår att de fått lyssna till en konsert och vilken musik de fått höra. Informationen innehåller även ett lösenord för inloggning på Musikraketens hemsida och en inbjudan till familjekonserten.

Eget kulturskapande, jämställdhet, kulturarv, demokrati, språk, upptäckande, kommunikation, reflektion, dynamik, associationer, tankar och känslor.

På hemsidan kan man ta del av pedagogiskt material som återkopplar till konsertupplevelsen. Detta material kan användas för det fortsatta arbetet med musik i hemmet och i förskolans fortsatta kulturarbete.

Bakom konsertproduktionen Bravissimo! står den ideella föreningen Musikraketen.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
30 minuter
Scen:
2,5 m X 2,5 m / 2,7m
Max antal barn/elever:
70
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
10 min
Rivtid:
10 min
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Förskola–gymnasiet

Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.