Hand, teckning och måleri.
© Berta Guerra Aredal

Berta Guerra Aredal: Teckningsprojekt

Erbjuds från  till 

Målsättningen med denna kurs är att eleverna genom att teckna på ett lekfullt sätt utvecklar förmågan att uppfatta saker och ting i sin omgivning.

Målsättningen med denna kurs är att eleverna genom att teckna på ett lekfullt sätt utvecklar förmågan att uppfatta saker och ting i sin omgivning. Att teckna ställer om hjärnan till ett mer koncentrerat tillstånd för seende. Tecknandet övar upp funktionerna hos hjärnans högra halva och det kan hjälpa eleverna att uppnå nya kreativa lösningar på utmaningar, vare sig det är personliga eller allmängiltiga frågeställningar.


Teckning kan ofta ge en överraskning när man observerar ett objekt, en person eller ett landskap. När handen styr pennan, kolet, kritan, eller pastellen och lämnar ett avtryck, ett tecken på papperet så inser eleven att något händer. Med observationen följer pennan hjärnans flöde! Teckningen är vital och den tillhör livet. Med tecknandet och teckningen kan eleven forma en mer abstrakt tanke. I koncentrationstillståndet vilar sig hjärnan från dagens larm.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Teckningsprojekt HÄR.


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 120 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Pennor, kritor, kol, akvarellfärg, papper, kartong.
Vid beställning och överenskommelse lämnar jag en lista över det material som behövs.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.