Grafiska blad. Foto
© Berta Guerra Aredal

Berta Guerra Aredal: Från teckning till grafik

Erbjuds från  till 

Att eleverna får prova på hur det är att skapa med sin egen hand, först med teckning och därefter med enklare grafiska metoder.

Att eleverna får prova på hur det är att skapa med sin egen hand, först med teckning och därefter med enklare grafiska metoder. På så sätt får de insikter i att det både är möjligt och kan vara roligt att skapa ”analogt” som ett alternativ och komplement till de digitala redskapen.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Från teckning till grafik HÄR.


Workshopen äger rum vid tre tillfällen à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Mina övningar i teckning kan, förutom att det övar upp förmågan att observera sin omgivning, även bidra till att förmågan att skriva för hand förstärks då övningarna bygger på att öva upp kopplingen mellan den kreativa tanken och den skapande handen.


Att öva förmågan att observera ger nya redskap att undersöka verkligheten runt om oss.


Genom att eleverna med sin teckning skapar själva och som steg två även arbetar praktiskt med olika grafiska metoder och duplicerar sina verk vill jag uppnå att eleverna får möjlighet att uppleva den kontemplativa känslan som uppstår när man är inne i sitt eget kreativa skapande.


För teckning behövs papper som är lämpligt att teckna på samt pennor, kol och kritor.


För grafik behövs papper och färger att trycka med samt något material att bearbeta som till exempel kartong, film eller linoleum.


Jag kommer att tillhandahålla listor med grundläggande material och övrigt som jag rekommenderar finns tillgängligt vid ett uppdrag.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
540 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.