Ungdom framför graffiti. Foto
© Athina Strataki

Athina Strataki: Fotografera varandra

Erbjuds från  till 

I denna inspirerande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom nytänkande och improvisation.Vi fokuserar på känsla, nyfikenhet och skaparlust.

Fotografera varandra – den kreativa processen

I denna inspirerande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom nytänkande och improvisation. Här lägger vi fokus på känsla, nyfikenhet och skaparlust. Du blir mer bekväm i att omsätta uppgifter, idéer och erfarenheter till en visuell gestaltning då tilliten och lusten till den kreativa processen bejakas och du ökar även din förståelse för hur du kan analysera och tolka bilder.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Fotografera varandra – den kreativa processen HÄR.  

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Bra fotografi handlar om att våga göra bilden till sin egen. Det är det viktiga utgångsläget. Sedan kommer mottagaren göra bilden till sin, också. En bild är alltid en förlängning av dig själv, på ett eller annat sätt. Både ur ett avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv.
Vår kreativitet är kopplad till minnet och förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan. Det handlar mycket om att finna nya kombinationer med kunskaper och resurser vi redan har så det är viktigt att träna sitt minne för att bättre ta till vara på sina idéer. I synnerhet då vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas därför att allt vi behöver veta går att googla fram. Kreativiteten går, som så mycket annat, att träna upp. Det kan vi bland annat göra genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut.
Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar.
När vi väl tänker nytt sätter det igång hjärnans belöningssystem. Vi mår helt enkelt bra av att tänka kreativt.

Vi börjar med att reflektera kring begreppen kreativitet, föreställningar och konventioner, sanning, ”irrationella bilder”, humor och allvar – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.
Eleverna får ett fiktivt uppdrag där interaktion och kommunikation står i fokus. Vi arbetar i små grupper där de börjar med att intervjua varandra för att sedan tillsammans hitta gemensamma bildlösningar för hur de kan porträttera varandra. De kreerar tillsammans och växlar i rollerna mellan den som porträtterar och den som porträtteras. Här tränas, förutom visuell kommunikation, även samarbete, kreativitet, tillit, intuition, flexibilitet och lyhördhet.
Tanken är nödvändigtvis inte att de ska illustrera i bild vad någon annan berättat om sig själv, men det kan hjälpa dem att få idéer och framför allt öppna upp ett flöde.
De tar hjälp av omgivningen och den rekvisita som finns att tillgå, såväl inomhus som utomhus. Vi tittar senare på bilderna de har skapat och har gemensamma samtal kring dessa.

Tillgång till stolar och bord är önskvärt när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads. Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov. Ha gärna kläder för väder då tanken är att även kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.