© ArkDes

Spelas från  till 

Arkitekturens färg och form

  • ArkDes
  • 120 minuter
  • från årskurs 1 till årskurs 9
  • Design

Färg, form, funktion och historia presenteras via Arkitektur- och designcentrums fantastiska modeller, självklart avslutar vi med att bygga modeller.

Byggnaders former och färger hänger ihop med den tid de skapas i och vilka funktioner de har. Vi tar en tur genom arkitekturhistorien och ser hur husen formas av materialval och estetiska visioner.

Varför ser husen ut som de gör? Varför är medeltidens hus höga och smala medan 70-talets hus ofta är låga och tjocka? Varför är många hus röda?

Vi pratar om hur former som trianglar, cylindrar och begrepp som symmetri används i olika byggnader i Sverige från bronsåldern fram till idag.

Programmet avslutas med att eleverna i mindre grupper får bygga modeller av en byggnad i ateljén som de sedan presenterar för varandra.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan ni besöka oss.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
Exercisplan 4 Hitta till oss
Antal platser för barn/elever::
30
Antal platser för vuxna:
6
Antal rullstolsplatser:
4

Arbeta med design

Hur förskolebarn kan möta arkitektur

Arkitektur berör oss alla. Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

En samtalsmodell för att prata om konst. Texten bygger på en föreläsning av dramaturgen Anna Berg. Anna har lång erfarenhet av kultursamtal med elever.