Tecknad bild av figur. Foto
© Anton Wiraeus

Anton Wiraeus: Animerade berättelser

Erbjuds från  till 

Jag berättar om hur en kan göra en stopmotionanimation med digital kamera som finns i mobiler eller surfplattor och med modellera som skulpteras.

I början berättar jag om hur en kan göra en stopmotionanimation med en enkel digital kamera som finns i mobiler eller surfplattor och med modellera som skulpteras. Vi går igenom vad en bör tänka på och liknande. Jag visar också hur vi kan jobba gemensamt i små grupper om 3-4 elever med animationen. Vi tittar på animationer som gjorts vid tidigare workshops jag haft samt några av mina egna animationer. Efter detta börjar vi gemensamt skriva ner ord, verb, adjektiv och liknande på lappar som vi lägger ner i "inspirationsburken".


När vi delat upp alla i grupper så väljer varje grupp 5-7 lappar från burken som vi kan ha som inspiration till animationen.
Alla tilldelas Modellera och ett podium att arbeta på, vi fäster gruppens kamera (dvs mobiltelefon) på stativ vid det fotoläge vi vill ha till animationen. Efter fotoarbetet samlar jag ihop bildmaterialet. Jag står för efterarbete och sätter ihop bilderna till videoklipp som läggs upp på youtube, eleverna får en länk till filmen i efterhand.


Deltagarna ska inspireras att med ord, verb och adjektiv skapa berättelser som vi formar till en stopmotionanimation. Vi jobbar med enkla medel som modellera och foton som vi tar med mobilkamera.
Att inspireras av språk och ord och se hur en kan strukturera upp berättelser och skeenden. Att få arbeta fritt och kreativt med en stomme av ord som utgångspunkt.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Animerade berättelser HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 2 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Ta del av Kulanpremien

1 Kontakta Konstdepartementet för bokning

2 Registrera din bokning för Kulanpremien

Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.