Hand som tecknar i gemensamt kollage. (bild)
© Anna Hesselgren

Anna Hesselgren: Urbana rörelser

Erbjuds från  till 

I workshopen Urbana rörelser - en kollaborativ kartläggning utgår vi från aktuella översikts- och utvecklingsplaner av elevernas närområde.

Urbana Rörelser undersöker hur man tillsammans kan bli medskapare av det offentliga rummet. Denna konstnärliga forskningsmetod har utvecklats utifrån stadsplaneraren Kevin Lynchs kartläggningsmetod ”The Image of the City”. Det som kartläggs är en abstraktion, inte en fysisk realitet utan hur verklig fysisk form och miljö påverkar oss och våra rörelsemönster i vårt närområde. Det som är intressant är vilka vägval vi gör och varför.

I Sverige byggs det just nu som aldrig förr. I workshopen visas aktuell översikts- och utvecklingsplan av elevernas närområde för att öka förståelsen av hur förändringar i livsmiljön pågår och påverkar deras vardag. Ofta känner de berörda människorna inte till de förestående förändringarna i sin egen livsmiljö. I dessa urbana förändringsprocesser finns behov av kunskap om platsen och dess användare.

Samtidskonsten lyssnar efter och tar tillvara de bortglömda och osynliggjorda personliga berättelserna om en situation och en plats. Med konstnärlig metod skapas kompletterande perspektiv på en mer socialt hållbar stadsplanering och på traditionella medborgardialoger.

Att skapa med händerna och lyfta fram ens tankar om upplevelser i kroppen, hur det känns att ta den där vägen varje dag till skolan, till fritids, till mormor, via affären, till kompisen, till fotbollsträningen, eller till ridningen och hem igen skapar en ökad medvetenhet om ens egen existens på en plats. En medvetenhet och känsla av olika avstånd sker genom att minnas sin väg.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Urbana rörelser HÄR.  

Workshopen äger rum vid 3 separata tillfällen à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
540 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Samtala om konst

Konstsamtal i klassrummet, varför då?

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Skapande skola

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.