Blyertspenna tecknar i block
© Anna Hesselgren

Anna Hesselgren: Hur ser du vår stad? (Digital)

Erbjuds från  till 

Med konstnärlig metod förstå hur vi uppfattar vår vardagsmiljö och hur vi tolkar och förstår vandras beskrivningar om denna miljö vi alla delar.

Hur ser du vår stad? – berättelser och teckningar – en kollaborativ kartläggning- DIGITAL (zoom)


Målet är att med konstnärlig metod förstå hur vi alla på olika sätt uppfattar vår många gånger gemensamma vardagsmiljö och hur vi tolkar och förstår vandras beskrivningar och uppfattningar om denna miljö vi alla delar.


Deltagarna lär sig dels att observera noga sin vardagsmiljö och kunna beskriva dess utseende detaljerat för någon som inte vet vad som beskrivs och dels att lyssna och omvandla orden de hör, visualisera dem i en egen teckning. Teckningarna sätts sedan samman på en vägg och utgör ett gemensamt arbete, ett kollaborativt verk. Bildämnet genom teckning, övning i att formulera sig i svenska (även svenska som andra språk) genom beskrivning, historia och samhällskunskap genom inhämtning av kunskap och diskussion om vår närmiljö, geografi genom att titta noga efter detaljer i miljön.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Hur ser du vår stad? HÄR.


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 120 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.


Genomgång av workshopen. Jag berättar kort om att vi ska försöka förstå hur olika människor uppfattar olika miljöer fast vi lever i samma område och att vi ska göra detta genom att teckna vad klasskamrater berättar. De ska både berätta och sedan byta till att teckna vad en annan klasskamrat berättar. Jag och läraren visar hur man gör: jag berättar och läraren tecknar och så byter vi roller. Allas teckningar sätt sedan samman på en stor vägg (alternativt: skisserna de gjort ritas upp på en vägg).


Ett klassrum för workshop, en rel. stor vägg att sätta upp teckningarna på i skolans gemensamma utrymmen./ alternativt: Digitalt: Instruktion på Zoom och break outgroups för små grupper där jag kan gå runt (digitalt) i grupperna och ge stöd. Ett digitalt kollaborativt konstverk kan skapas eller ett i skolan.


Eleverna ombeds att gå ut och fota några saker de ser på sin väg till skolan eller att tänka ut, minnas något de ser på sin väg till skolan innan de kommer. Stora och små papper samt blyertspennor. En stor vägg alternativt stort papper (Om på Zoom: datorer till alla elever, eller om de är i skolan en dator till grupper om 2-3 pers).


 


 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
120 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Uppleva konst med elever

Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 6

Dockteater i undervisningen

I Stockholm har vi flera teatrar och museer som arbetar med dockteater. Här berättar några av våra dockteateraktörer hur eleverna kan göra egna dockor och skapa magi.

Förskola–gymnasiet

Berätta med rörlig bild

När du använder kameran som redskap för att berätta med rörlig bild är det bra att känna till vilka konventioner som har byggts upp kring bildspråket. På så sätt utnyttjar du uttrycksformens potential och får lättare att förmedla din berättelse till den som tittar på din film.

Förskola–årskurs 2

Kamerans ABC

När du lär dig läsa och skriva börjar du ofta med alfabetet. Men när du ska lära dig kameran och bildspråket, var börjar du då? Kamerans ABC består av övningar som sätter kameran som verktyg i centrum.

Förskola–årskurs 3

Hur kan barn bli delaktiga i staden?

Upptäck och undersök närmiljön! Förslag på övningar du kan göra med barn och elever.