© Pixabay

7 steg till berättarmagi!

Erbjuds från  till 

En digital Manustimme med dramatikern Karim Rashed.

Låt mig handleda dig till berättarmagi! Med kunskap, inspiration och humor kan vi tillsammans ha en kreativ och fantasifull upplevelse. Nya tankar kan skapa glädje både för dig och dina klasskompisar. Då kan du känna att skrivande blir skojigt. En digital workshop om konsten att skriva egen berättelse.


Beskrivning:
Är det svårt att skriva, svårt att sätta igång fantasin, inleda berättelsen, skapa karaktärer och handling? Du vet kanske inte om berättelsen ska vara självupplevd eller påhittad? Du vet kanske inte om din berättelse är spännande? Vill du beröra och påverka människor men dina ord räcker inte till? Hur gör man då ? Låt mig handleda dig till berättarmagi. Med kunskap, inspiration och humor kan vi tillsammans ha en kreativ och fantasifull upplevelse. Nya tankar kan skapa glädje både för dig och dina klasskompisar. Då kan du känna att skrivande blir skojigt.


Upplägg:
Klassen får en workshop om konsten att skriva egen berättelse, eleverna får lära sig berättarstruktur, dramatik, att skapa karaktärer, protagonisten och antagonisten, handling, dramatik , konflikt och dramaturgi. Visst kan orden förändra allt och alla, flytta oss i plats och tid men det är idén och sättet att berätta som skapar magin, så även om ordförrådet inte är tillräckligt stort kan man göra sin berättelse spännande.


Eleverna får lära sig att procesera detta steg för steg. Beroende på hur gamla eleverna är kan jag skräddarsy workshopens upplägg med roliga drama och skrivövningar. Utöver en rolig Powerpoint prestation fylld med bilder och videoklipp kommer vi att hålla flera roliga övningar via zoom.


Eleverna ska få nya verktyg, våga skriva, skapa eget och uppleva kreativitet. Genom skriv och dramaövningar får de lära sig formulera en idé , skriva ett synopsis och presentera det. De får prova skriva i små grupper, då får de öva på att bejaka varandras idéer, beskriva, lyssna, förklara och även uppleva att vara medskapare.


Det pedagogiska efterarbetet:
Eleven får påbörja skriva sin egen berättelse under workshopen men får längre tid för att klargöra den under en hel termin. När berättelsens första utkast är klart skickar eleven det till mig via e-mail och vi skapar en direkt-kontakt så att jag kan lämna individuell respons till varje elev. När alla berättelser är helt klara får vi träffas igen via Zoom eller Teams för redovisning, utvärdering och för en rolig avslutning.
 
 Syfte:
·      Att få kunskap i manusskrivande.
·      Eget- och Medskapande.
·      Uppfylla visa kriterier i LP.
 
Kostnad: Ett besök är en lektion (60-90 min). Men kan anpassas till flera lektioner, temadagar, lovaktiviteter, etc. Manustimmen kan också erbjudas för lärare och pedagoger, ex. som fortbildning under en studiedag. Centrum för dramatik följer KLYS rekommendationer för uppdrag i skolan. Prisexempel: 2 lektioner = 5.500 kr, 3 lektioner = 6.500 kr. Se mer på: www.klys.se. Våra förmedlingsinsatser är avgiftsfria.


Karim Rashed är dramatiker, skådespelare och dramapedagog.  Har bl.a. jobbat i Unga Malmö Stadsteater och har varit konstnärlig ledare för ungdomsgruppen, har fått utmärkelser och stipendium från bland annat Kultur Skåne och Författarförbundet. Några teaterpjäser:
-        I came to see you – Malmö Stadsteater och Sveriges Radio 
-        Alla har klockor ingen har tid – Unga Malmö Stadsteater
-        Jag lovar att inte berätta – Teater Jalada – Malmö
-        Luftlandsatta dagsländor – Månteatern – Lund.


 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
90 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
25
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Årskurs 6–gymnasiet

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

Årskurs 4–gymnasiet

Skriva dramatik

Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

Årskurs 7–gymnasiet

Arbeta med dramatik

Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen. Det är Fröken Julie ni ska jobba med.

Årskurs 3–9

För- och efterarbete av läsupplevelse

Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

Årskurs 3–9

Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

Årskurs 6–gymnasiet

Språkutvecklande klassikerprojekt

Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

Årskurs 4–gymnasiet

Författarskola med Magnus Ljunggren

Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet .

Förskoleklass–årskurs 8

Bygg berättelsen med bild och text

För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

Årskurs 3–gymnasiet

Skrivuppgift i serieform

Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

Förskola–årskurs 3

Upplev böcker genom kroppen

Metod och handledning i att låta barn läsa en bok och sedan dansa det de läst. Ett upplägg som stimulerar till läs- och språkinlärning och uppmuntrar barnens kreativitet.

Årskurs 6–gymnasiet

Hitta rytmen, ett språkprojekt

Lektionsförslag i kreativt skrivande med utgångspunkt i att hitta rytmen i språket, inspiration av både författare och musiker.

Årskurs 7–gymnasiet

Kreativa skrivövningar

Fem skrivuppgifter som bygger på varandra och som kan utmynna i en dikt, novell eller kort scen.

Årskurs 8–gymnasiet

Ett halvt ark papper inläst på närmare 40 språk

En webbplats med August Strindbergs novell översatt och inläst av modersmålslärare i Stockholms stad. Det är en berättelse om processen att ta sig an texten och förmedla den.

Årskurs 8–gymnasiet

Ett halvt ark papper i ämnet svenska som andraspråk

Närläsning av Strindbergs novell. Lärare och elever berättar om arbetet och resultatet.

Gymnasiet

Att bedöma filmarbete i ämnet svenska

Filmskapande arbete i ämnet svenska är inte självklart för alla svensklärare. Här får du läsa konkreta tips från en svensklärare och hur hon resonerar kring multimodala texttyper.

Gymnasiet

Litterär analys genom filmskapande

Hur kan man ta sig an en modernistisk dikt via filmskapande? En svensklärare delar med sig av sitt upplägg där elevernas analysarbete består av visualiseringar i filmens medium.