Generösare Kulanpremie ger lägre pris på kulturaktiviteter

Nu är det dags att boka in höstens kulturaktiviteter. Under höstterminen finns möjlighet att boka kulturaktiviteter till din skola eller förskola och få 80 procents rabatt med Kulanpremien. För föreställningar hos kulturaktören ger den utökade Kulanpremien ett biljettpris på 50 kronor per barn.

Dags att boka in höstens kulturaktiviteter 

Under 2021 har Kulanpremien tillfälligt utökats till 80 procent av ordinarie pris när kulturaktören kommer till er på skolan, förskolan eller annan lokal ni ordnat (uppsökande). Det innebär att skolor och förskolor i Stockholms stad får 80 procents rabatt och därmed bara behöver stå för 20 procent av kostnaden. 

Under höstterminen kostar biljetter till föreställningar på kulturaktörens scen 50 kronor per barn för skolan eller förskolan. Den utökade Kulanpremien står för resterande del upp till ordinarie biljettpris. 

För att ta del av Kulanpremien behöver du registrera din bokning här på Kulan. Den utökade Kulanpremien gäller för kulturaktiviteter som äger rum under 2021. 

Så här tar du del av Kulanpremien

Villkor  

Kulanpremien gäller så länge det finns medel kvar. Vi behandlar bokningar i tur och ordning vartefter de har registrerats på Kulan.

  1. Det är möjligt att boka en kulturaktivitet per barn/elev inom ramen för det här erbjudandet.
  2. Kulturaktiviteterna ska äga rum under höstterminen 2021. 
  3. Vid bokning av aktiviteter till ett värde över 50 000 kronor i ordinarie pris, kontakta Kulans support på kulan@edu.stockholm.se i samband med att du registrerar din bokning på Kulan.
  4. Om din skola har beviljats Skapande skola-medel måste ni använda den ordinarie Kulanpremien på 50 procent. Kontakta Kulans support på kulan@edu.stockholm.se i samband med att du registrerar din bokning på Kulan.
  5. Kulturaktiviteterna ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Aktiviteter som omfattas av Kulanpremien

Frågor och svar 

Vem kan ta del av Kulanpremien och det här erbjudandet?

Alla skolor och förskolor i Stockholms stad kan nyttja Kulanpremien för att få ett lägre pris på kulturaktiviteter. Premien gäller både kommunala och fristående verksamheter.

Så här tar du del av Kulanpremien

Vad gäller för Skapande skola-projekt? 

Skapande skola och Kulanpremien kan kombineras om det projekt ni ska genomföra ger utrymme för elevernas kreativitet och skapande.

Om din skola har beviljats Skapande skola-medel måste ni använda den ordinarie Kulanpremien på 50 procent.

Meddela kulturaktören och kontakta supporten på kulan@edu.stockholm.se i samband med att du registrerar bokningen på Kulan.

Vad gäller för föreställningar på kulturaktörers egna scener och gästspelscener? 

Under höstterminen är biljettpriset 50 kronor per barn för skolan eller förskolan vid bokning av platsbiljetter hos kulturaktören. Kulanpremien står för resterande del upp till ordinarie biljettpris. Välj alternativet Egen scen när du registrerar din bokning på Kulan

Vem kan ta del av den generösare Kulanpremien?

Alla skolor och förskolor i Stockholms stad kan nyttja Kulanpremien för att få ett lägre pris på kulturaktiviteter. Premien gäller både kommunala och fristående verksamheter.

Så här tar du del av Kulanpremien

Vad gäller för kulturaktiviteter under vårterminen 2022

Från och med 2022 återgår Kulanpremien till ordinarie upplägg:

  • 50 kronor i rabatt på ordinarie biljettpris.
  • 50 procent i rabatt vid bokning av aktivitet till din skola eller förskola.

Det går bra att registrera bokningar av kulturaktiviteter för 2022 redan nu. Observera att det angivna priset med Kulanpremie inte stämmer och att dessa kommer att konverteras till ordinarie Kulanpremie inför vårterminen.

Hur säkerställer vi att kulturaktiviteterna inte bidrar till smittspridning?

Alla kulturaktiviteter ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

En kulturaktivitet som äger rum inom ramen för förskolans och skolans utbildning, och inte är öppen för allmänheten, räknas inte som en allmän sammankomst.

Skolor, förskolor och kulturaktörer har alla ansvar för att förebygga smittspridning genom att genomföra kulturaktiviteter på ett sådant sätt att trängsel undviks och att alla kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Begränsningar för fritids- och kulturverksamhet, Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

Uppdaterad