Bli en möjliggörare för kultur för barn - även i coronatider

Barn har rätt till kultur. Kulturupplevelser ger oss möjlighet att vistas i en annan verklighet en stund. Att få en spännande, rolig och kanske tankeväckande upplevelse i tider av oro. Därför kan kulturen fylla en extra viktig funktion nu. Kultur kan också fungera som ett stöd i lärandet och spelar en viktig roll för att utveckla värderingar och samspela med andra.

Konst och kultur i alla dess former erbjuder alternativa, ordlösa sätt att både kommunicera och formulera tankar och känslor som annars ter sig obegripliga i coronatider.

Inför höstterminen har Kulan gjort flera anpassningar för att barn och unga ska få fortsätta att möta kultur. Vi vet att situationen är ansträngd för er som arbetar i skolan och förskolan och att pandemin medför stora utmaningar. Vi hoppas därför att Kulans utbud med coronaanpassade kulturaktiviteter ska underlätta för er och att vi på något sätt kan bidra till ert arbete. Många aktiviteter och även skapande workshops erbjuds nu till ett lägre pris tack vare Kulanpremien.

Coronaanpassade kulturaktiviteter

Kulturaktörer är fantastiska på att anpassa och tänka nytt. De allra flesta kan erbjuda skräddarsydda upplägg som är anpassade till just dina elever och efter skolans förutsättningar. Att en aktivitet är coronaanpassad kan innebära att:

 • Aktiviteten är kortare i tid.
 • Aktiviteten genomförs utomhus – på skolgården eller i närliggande park eller grönområde.
 • Antalet deltagare begränsas till max 50 inklusive barn, pedagoger och kulturaktörer. 
 • Området för kulturaktiviteten är avgränsat, till exempel med avspärrningsband. Om möjligt, ha en buffertzon på fem meter. 
 • Det finns markerade platser att sitta eller stå på. Skapa utrymme för att undvika trängsel, till exempel genom att möblera om eller placera ut rockringar.
 • Håll minst 2 meter mellan vuxna i lokalen där aktivitet pågår. 
 • Digitala lösningar kan vara ett alternativ.

Hitta coronaanpassade kulturaktiviteter

Anpassningar i Kulanpremien

Utvalda kulturaktiviteter har precis som vanligt ett lägre pris tack vare Kulanpremien. Kulturförvaltningen står då för en del av kostnaden vilket underlättar för stadens förskolor och skolor att ta del av ett kvalitetsutbud.

Under höstterminen 2020 utökas Kulanpremien för att möjliggöra fler kulturupplevelser.

 • Ett stort antal workshops med fokus på elevernas egen kreativitet och skapande har tagits in i utbudet med Kulanpremien. Dessa kan med fördel bokas till skolans Skapande skola-projekt.
 • Ett stort antal aktiviteter har anpassats till rådande rekommendationer om avstånd, små elevgrupper, utomhusvistelse med mera.
 • Under höstterminen finns det också möjlighet att abonnera en hel föreställning på kulturaktörens egen scen. Då närvarar enbart den egna skolans elever.
 • I Kulanpremiens utbud finns även aktiviteter och workshops som kan genomföras digitalt via livestream.    

Vår förhoppning är att dessa anpassningar ska bidra till att underlätta situationen för er och att våra förskolebarn och elever får möjlighet till kulturupplevelser under höstterminen.


Så här tar du del av Kulanpremien

Uppdaterad