Kulturbesök i coronatider

Barn har rätt till kultur. Kulturupplevelser ger oss möjlighet att vistas i en annan verklighet en stund. Att få en spännande, rolig och kanske tankeväckande upplevelse i tider av oro. Därför kan kulturen fylla en extra viktig funktion nu. Kultur kan också fungera som ett stöd i lärandet och spelar en viktig roll för att utveckla värderingar och samspela med andra.

Vi vet att situationen är ansträngd för er som arbetar i skolan och förskolan och att pandemin medför stora utmaningar. Kulan har därför gjort flera anpassningar för att barn och unga ska få fortsätta att möta kultur.

Coronaanpassade kulturaktiviteter

Kulturaktörer är fantastiska på att anpassa och tänka nytt. De allra flesta kan erbjuda skräddarsydda upplägg som är anpassade till just dina elever och efter skolans förutsättningar. Att en aktivitet är coronaanpassad kan innebära att:

  • Antalet deltagare i publiken begränsas till max 50 inklusive pedagoger.
  • Håll avstånd i lokalen och skapa utrymme för att undvika trängsel.
  • Det finns markerade platser att sitta eller stå på.
  • Möjlighet att tvätta händerna med tvål och tillgång till handsprit.
  • Rutiner för insläpp och utsläpp i lokalen.
  • Rutiner för av- och påklädning.
  • Om möjligt, genomför aktiviteten utomhus – på skolgården eller förskolans gård eller i närliggande park eller grönområde.

Hör gärna av er direkt till aktuell kulturaktör om du har funderingar kring vilka anpassningar som gjorts.

Även Kulanpremien har anpassats till rådande situation, så att fler ska kunna ta del av kultur på ett säkert sätt.

Så här tar du del av Kulanpremien

Uppdaterad