Coronaanpassade kulturaktiviteter

Kulan möjliggör kultur för barn - även i coronatider. Barn har rätt till kultur. I kristider kan kulturen fylla en extra viktig funktion. Kulan kraftsamlar nu för att barn och unga ska få fortsätta att möta kultur, trots alla de utmaningar som coronapandemin för med sig.

Ännu fler anpassade aktiviteter...

Kulans utbud utökas med anpassade kulturaktiviteter så att barn och unga kan få ta del av kulturupplevelser på ett säkert sätt. Ett stort antal kulturaktiviteter har redan anpassats till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomförs utomhus och i mindre barngrupper. Vi fyller på utbudet löpande med fler coroananpassade aktiviteter. Här finns kanske något som passar dina barn eller elever?

Hitta coronaanpassade kulturaktiviteter

...som subventioneras av Kulanpremien

Utvalda kulturaktiviteter har precis som vanligt ett lägre pris tack vare Kulanpremien. Kulturförvaltningen står då för en del av kostnaden vilket underlättar för stadens förskolor och skolor att ta del av ett kvalitetsutbud. 

  • Kulanpremien står för 50 procent av aktivitetens pris.
  • Gäller både kulturaktiviteter och skapande workshops som äger rum på plats på förskolan, skolgården, parklek eller på annan närliggande plats. 
  • Kulturaktiviteten ska äga rum under sommarlovet eller höstterminen 2020.
  • Under sommarlovet finns möjlighet att ta del av Kulanpremien även för kulturaktiviteter som äger rum på helgen.  
  • Registrera din bokning på Kulan senast den 16 augusti 2020.  

Så här tar du del av Kulanpremien

Uppdaterad 2020-06-26